Bij de beste organisaties werken meer vrouwen, ook in de top!

Categorieën: Nieuwsartikelen

Voor de jaarlijkse Internationale Vrouwendag, op 8 maart, hebben verschillende organisaties onderzoeksresultaten bekendgemaakt over de positie van vrouwen in Nederlandse organisaties. Bij de beste organisaties werken meer vrouwen, ook in topposities. In dit nieuwsbericht delen we de verdere resultaten met jullie. 

In ons land wordt sinds 2017 een streefcijfer van 30% gehanteerd voor een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in topposities binnen organisaties. Bij de beste werkgevers, is op de topposities inmiddels 35% een vrouw. Ze zijn daarmee het wettelijk streefcijfer van 30% voorbij. Dat maakte internationale onderzoeksbureau Great Place to Work bekend.

Meer vrouwen bij de beste werkgevers

Organisaties die hoog scoren op goed werkgeverschap en een cultuur van vertrouwen hebben gebouwd, creëren werkomgevingen waarin iedereen, ongeacht wie hij of zij is of wat hij of zij doet, de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen en topfuncties te kunnen uitoefenen.

Bij de gecertificeerde organisaties is 39% van de managers/leidinggevenden vrouw. Bij de Best Workplaces ligt dit percentage nog hoger: 45% van de managers is binnen deze groep van 36 goede werkgevers vrouw.

Vrouwen behalen makkelijker een HBO- of WO-diploma

Het CBS meldt dat in Nederland nu bijna 31 procent van de mannen en vrouwen een hbo- of universitair diploma heeft. In 2008 was dit nog maar 25 procent. Het aandeel vrouwen met een hbo- of wo-diploma was in 2018 vrijwel even groot als onder mannen. Op Universiteiten en Hogescholen studeren tegenwoordig dan ook meer vrouwen dan mannen.

Onder de jongere generaties is het aandeel hbo- en wo-gediplomeerden onder vrouwen groter dan onder mannen. Zo heeft bijna 52 procent van de 25- tot 35-jarige vrouwen een hbo- of wo-diploma, onder mannen is dit ongeveer 10 procentpunten lager. Voor de jongste generatie geldt bovendien dat veel van hen nog een opleiding volgen en waarschijnlijk nog een diploma zullen behalen.

Bedrijven zonder een enkele vrouw in een hoge positie

In het bijzijn van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hebben nieuwe bedrijven zich aangesloten bij het Charter Talent naar de Top. Zij committeren zich daarmee vrijwillig, maar niet vrijblijvend, om meer vrouwen in hun (sub)top te realiseren. De bedrijven zetten zich op negen punten in op het gebied van beleid, aanpak en verantwoording.

Minister van Engelshoven (OCW) introduceerde daarbij nieuw onderzoek waarin een ranking is gemaakt van de 200 grootste bedrijven van Nederland op basis van hun score op man/vrouw-diversiteit in de top van deze bedrijven. Slechts dertien bedrijven halen het streefcijfer van 30 procent vrouwen in zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen. Onderaan de lijst bungelen de nodige bedrijven die alleen maar nullen kunnen rapporteren op dit punt.

Zijn mannen of vrouwen beter in bepaalde beroepen?

Uit de CBS-cijfers blijkt dat er voorkeursberoepen zijn die mannen en vrouwen uitoefenen. De meest voorkomende richting onder vrouwen met een hbo- of wo-diploma is gezondheidszorg en welzijn (ruim 24 procent, 2018). Het aandeel vrouwen met een opleiding in de richting onderwijs is licht afgenomen.
Bij mannen zijn de opleidingen in de richting recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening het meest voorkomend, ruim 30 procent in 2018. Daarnaast had bijna 20 procent van de mannen een opleiding in de techniek afgerond.

Dat het de goede kant opgaat met vrouwen binnen de arbeidsmarkt blijkt dus uit deze resultaten. En daar zijn we blij mee. Hieronder geven we nog een aantal redenen waarom het zo belangrijk is om een goede man-vrouw verhouding te hebben op de werkvloer. 

Uit een onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology kwam naar voren dat het voor een goed functionerend team belangrijk is dat er een goede verdeling is van mannen en vrouwen. Vrouwen scoren op het vlak van emotionele intelligentie over het algemeen beter dan hun mannelijke collega’s en dragen dit over op de groep waardoor de collectieve intelligentie ook groeit. Dit heeft weinig te maken met de individuele intelligentie of het IQ maar het vertoont wel een verband met de gemiddelde sociale gevoeligheid van de groepsleden, een eerlijke verdeling van het spreekrecht en het aandeel van vrouwen in het collectief.

Een goed team heeft vrouwen nodig

rouwen scoren op het vlak van intelligentie hoger dan mannen en hierdoor vangen ze ook beter signalen van non-verbale communicatie op en kunnen er daarom ook beter op inspelen. De wetenschappers van MIT voegen hieraan toe dat de vaardigheid om de lichaamstaal goed te kunnen lezen een vorm van geletterdheid is die vrouwen veel beter beheersen dan mannen. De wetenschappers van MIT onderzochten deze stelling door deelnemende groepen een RME-test (Reading Mind in the Eyes) te laten doen. De deelnemers moesten tijdens deze test aan de hand van foto’s bepalen welke emotie er in de ogen van de afgebeelde persoon af te lezen was. Op alle testen werd door de groepen met het meest aantal vrouwen het beste gescoord.

Organisaties met een gelijke verdeling aan mannen en vrouwen hebben een betere werksfeer en daardoor ook betere resultaten. Uit onderzoek blijkt dat mannen en vrouwen elkaar scherp houden en elkaar aanmoedigen om goede prestaties te leveren.  In bedrijven met een goede werksfeer wordt dus effectiever gewerkt en dat is goed voor de productiviteit. Het leidt tot meer omzet en meer winst.

Vrouwen zijn eerder bereidt om concessies te maken. Ze denken op de lange termijn terwijl mannen liever naar de korte termijn kijken. Vrouwen zijn gericht op verbetering van het bedrijf of de organisatie. Ze stellen de belangen van het bedrijf vóór hun eigen belangen. In discussies betekent dit dat vrouwen sneller bereidt zijn hun standpunt op te geven voor een ander maar beter standpunt. Mannen hebben hier over het algemeen iets meer moeite mee.

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af
Auteur
Personeelsnet.nl, Meetings.nl
Publicatie datum
6-3-2020 10:20
Deel dit artikel
LEF Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close