Burn-out? Richt je op de toekomst in plaats van op het verleden

Categorieën: Nieuwsartikelen

Effectieve begeleiding 

Ons werk verandert snel. Digitalisering, automatisering en flexibilisering hebben veel impact. Maar ook de visie op psychische gezondheid is gekanteld. En daarmee de kijk op een effectieve begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan positieve gezondheid. Daarom hebben de bedrijfsartsen de richtlijn Psychische problemen aangepast. Richt je op de toekomst in plaats van op het verleden is het devies.


Burn-out? Richt je op de toekomst in plaats van op het verleden

Ontwikkelingen in en rond werk vinden in steeds hoger tempo plaats. Werk verandert onder meer door digitalisering, automatisering en flexibilisering. Ook betekent werk voor velen iets anders dan voorheen. Werk is voor het overgrote deel van de werkenden een manier geworden om belangrijke doelen en waarden te realiseren. Sinds de eerste herziening van de richtlijn Psychische problemen in 2007 is er dus veel veranderd. En daarom publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) nu een nieuwe versie van deze richtlijn.

Visie op gezondheid is gekanteld

Ook de visie op gezondheid en psychische gezondheid is gekanteld. En daarmee de inzichten waarop een effectieve begeleiding zich moet richten. Er zijn nieuwe begrippen als positieve gezondheid en de capability-benadering. De NVAB wil hiermee rekening houden en ziet dit als onderdeel van haar missie. Deze beide benaderingen zijn samen met inzichten uit de positieve psychologie de basis voor de herziening van de richtlijn Psychische problemen. Het accent verschuift van aandacht voor het verleden naar aandacht voor de toekomst.

Praktische tips aanpak psychische problemen
De procesmatige benadering blijft de essentie bij de begeleiding van de stressgerelateerde stoornis. Bij literatuuronderzoek is geen effectievere aanpak gevonden. Wel is uit onderzoek onder bedrijfsartsen gebleken dat versterking van de implementatie van deze aanpak nodig is. Daarom is de aanpak in deze versie van de richtlijn concreter uitgewerkt. Er zijn ook hulpmiddelen met praktische tips.

Dit is toegevoegd in de richtlijn:
- Verbinding met positieve gezondheid (Huber 2011) en de uitwerking van de capability-benadering naar werk (Van der Klink 2016).
- Meer zelfregie en zelfmanagement in de aanbevelingen. Onder andere door vragen op te nemen over wat de werkende wil bereiken en wat hij/zij daarvoor nodig heeft. Verder over wat wel goed gaat, over succesfactoren uit het verleden. En over wat de gezonde kanten, kwaliteiten en hulpbronnen van de werkende en de werkomgeving zijn.
- Gespreksadviezen en tips in de hulpmiddelen voor het versterken van zelfregie en zelfmanagement.
- Onderscheid tussen overspanning en burn-out. Daarbij wordt aangesloten bij de multidisciplinaire richtlijn Overspanning & burn-out uit 2011.
- Meer informatie over welke aspecten nagevraagd kunnen worden om het cognitief functioneren vast te stellen.
- Een stroomschema waarin de aanbevelingen zijn samengevat.

Meer artikelen lezen? Klik hier! 

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af
Auteur
ARBO-online.nl
Publicatie datum
11-10-2019 9:46
Deel dit artikel
LEF Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close